Zajęcia dodatkowe

Zajęcia dodatkowe
 • Język angielski
 • Rytmika
 • Zajęcia taneczne
 • Warsztaty ceramiczne
 • Dogoterapia
 • Robotyka
 • Warsztaty ogrodnicze w przedszkolnym ogrodzie
 • Zajęcia sportowe
 • Diagnoza i terapia logopedyczna
 • Opieka psychologa
 • Realizacja autorskich programów wychowania przedszkolnego oraz ogólnopolskich projektów edukacyjnych.