Program i projekty

Rozwijamy kompetencje społeczne najmłodszych, uczymy współpracy, akceptacji i szacunku.

Wspieramy rozwój dziecięcych zainteresowań i talentów, wzmacniamy pewność siebie i poczucie własnej wartości.

Uczymy samodzielności, zachęcamy do dokonywania wyborów i rozwiązywania trudności.

Kształtujemy kompetencje komunikacyjne – uczymy dialogu i otwartego wyrażania swoich potrzeb.

Dbamy o emocje – zauważamy, nazywamy, tłumaczymy, wspieramy.

Program i projekty

Każdego dnia bawimy się i uczymy zgodnie z Planem Daltońskim – koncepcją edukacyjną opartą na wolności, samodzielności, współpracy i refleksji. Aranżacja sal oraz wyposażenie w pomoce dydaktyczne są zgodne z założeniami metody, pomagają wprowadzać dzieci w reguły współpracy, zachęcają do samodzielnego rozwiązywania trudności, uczą podejmowania decyzji i odpowiedzialności za nie oraz wyciągania wniosków.

Kodowanie i podstawy programowania (z wykorzystaniem atrakcyjnych pomocy) – rozwijanie myślenia algorytmicznego, zadaniowego podejścia do problemów, kreatywnego poszukiwania rozwiązań.

„Mały Miś w świecie wielkiej literatury” – propagowanie czytelnictwa wśród dzieci, przy systematycznym i aktywnym udziale rodziców naszych Przedszkolaków.

Wprowadzamy dzieci w świat liter w toku zabaw zgodnych z koncepcją Odimiennej Metody Nauki Czytania wg Ireny Majchrzak.

„Paluszkowe Maluchy” – rozwijanie aktywności młodszych przedszkolaków w zakresie mowy i małej motoryki w toku najprostszych form zabawy.

„Zdrowo i sportowo” – codzienna dawka aktywności ruchowych w sali i w ogrodzie, zwiększanie świadomości dzieci na temat roli aktywnego spędzania czasu, dobrego odżywiania i właściwego wypoczynku.

„Talentowo” – diagnozowanie i wspieranie dziecięcych uzdolnień oraz czuwanie nad prawidłowym rozwojem emocjonalnym przedszkolaków w myśl hasła : „O emocje dbamy, talenty rozwijamy!”