Plan Dnia

Plan Dnia

RYTM DNIA W „AKADEMII MALUCHA U TOMCIA PALUCHA”

Od 6:30 RADOSNE „DZIEŃ DOBRY”!

 • schodzenie się dzieci,
 • zabawy według inwencji dzieci w kącikach tematycznych, zabawy w małych zespołach,
 • zabawy i ćwiczenia logopedyczne
 • zabawy ze śpiewem, integracyjne, kołowe, zabawy przy muzyce
 • praca indywidualna z nauczycielem;

Od 8:30  I ŚNIADANIE

Od 9:00 do 10:30 DZIECI ODKRYWAJĄ ŚWIAT!

 • Zabawa i nauka, podczas których dzieci  uczestniczą w zajęciach kierowanych zgodnych z obszarami z podstawy programowej, z zakresu edukacji zdrowotnej, społeczno-moralnej, artystycznej, muzycznej, przyrodniczej, matematycznej. literackiej;
 • realizują różnorodne formy i metody pracy indywidualnej i zespołowej

Od 10:30 II ŚNIADANIE

Od 11:00 do 12:30 ZABAWY W OGRODZIE PRZEDSZKOLNYM, podczas których dzieci:

 • są aktywne ruchowo: uczestniczą w zabawach ruchowych, korzystają ze sprzętu sportowo-rekreacyjnego i przyrządów gimnastycznych,  grają w gry terenowe,
 • prowadzą obserwacje przyrodnicze i zabawy badawcze w naturalnym środowisku,
 • podejmują prace gospodarskie, porządkowe, ogrodnicze, uczestniczą w warsztatach ogrodniczych;

Od 12.30 OBIAD

Od 13.00 do 14.00 ZABAWY RELAKSACYJNE, podczas których dzieci:

 • słuchają bajek i opowiadań dziecięcych w interpretacji nauczyciela,
 • słuchają audiobooków i słuchowisk,
 • słuchają muzyki relaksacyjnej,
 • bawią się w zabawy oddechowe,  paluszkowe i słowne;

Od 14.00 PODWIECZOREK

Od 14.30 do 17.00 POMYSŁOWE POPOŁUDNIE, podczas którego  dzieci w toku zabaw dowolnych (przy niewielkim udziale nauczyciela) kształcą umiejętności społeczne, zgodnie porozumiewają się z dorosłymi i rówieśnikami, przestrzegają reguł obowiązujących w grupie przedszkolnej.

 • podejmują aktywność własną-organizują zabawy indywidualne i w małych grupach,
 • podejmują zabawy tematyczne, badawcze, zabawy ruchowe i  konstrukcyjne
 • podejmują zabawy pantomimiczne i teatralne,
 • słuchają literatury, przeglądają  książki,
 • podejmują czynności porządkowe w sali oraz kącikach zainteresowań i edukacyjnych,
 • dokonują podsumowania dnia i planują działania na dzień następny,