Żłobek – Plan Dnia

Żłobek – Plan Dnia

Rytm dnia w żłobku „Akademii Malucha u Tomcia Palucha”

6.30 – 8.10 „Wesoło witamy…”

 • czas na swobodną zabawę dzieci w kącikach tematycznych zgodnie z własnymi pomysłami;
 • możliwość konsultacji rodziców z opiekunami;
 • zabawy integracyjne, paluszkowe, słowne;

8.10 – 8.30 Przygotowanie do śniadania

 • czynności pielęgnacyjne i higieniczne przygotowujące do posiłku;

8.30 – 9.00 Śniadanie

9.00 – 10.20 Zabawy edukacyjne i ogólnorozwojowe – zgodnie z aktualnie realizowaną tematyką;

 • zajęcia muzyczno-ruchowe
 • zabawy wspierające rozwój poznawczy
 • zabawy logopedyczne 
 • zabawy ruchowe – ogólnorozwojowe
 • zabawy plastyczne, konstrukcyjne, sensoryczne

10. 30 Drugie śniadanie (poprzedzone czynnościami higienicznymi)

11.00-12.00 Zabawy ruchowe na terenie ogrodu

12.00 Obiad (poprzedzony czynnościami higienicznymi)

12.30-14.30 Leżakowanie/relaksacja

14.30 Podwieczorek (poprzedzony czynnościami higienicznymi)

15.00-17.00 „Kreatywne popołudnie” – zabawy rozbudzające ciekawość poznawczą, rozwijające zainteresowania;

 • zabawy swobodne w kącikach zainteresowań,
 • zabawy stolikowe usprawniające motorykę małą,
 • słuchanie bajek,
 • zabawy naśladowcze,
 • swobodne działania plastyczne,
 • możliwość indywidualnych konsultacji z rodzicami;