Żłobek
Akademia Malucha u Tomcia Palucha

Żłobek </br>Akademia Malucha  u Tomcia Palucha

Nasze wartości

Zapewniamy bezpieczeństwo – zarówno nasze pomieszczenia jak i plac zabaw są dopasowane do potrzeb najmłodszych, zapewniając im bezpieczne i higieniczne warunki zabawy i nauki, sala oraz teren wokół placówki są monitorowane;

Wspieramy wszechstronny rozwój Maluchów poprzez codzienne zajęcia edukacyjne skupione wokół pór roku, przyrody, świata społecznego i emocji; 

Edukację naszych podopiecznych wspieramy nowoczesnymi metodami dydaktycznymi oraz doświadczeniem w pracy z dziećmi, podejmujemy współpracę ze specjalistami takimi jak: psycholog i logopeda;

Dbamy o rozwój społeczny dzieci , uczymy reguł współżycia w grupie rówieśniczej, wdrażamy do samodzielności, dzięki czemu ułatwiamy naszym Maluchom przedszkolny start;

Nasza kadra to zespół wykwalifikowanych cudownych Cioć, które swoją pracę opierają na doświadczeniu, tworzą dzieciom przyjazną, ciepłą atmosferę, w której mogą one czuć się bezpiecznie,  codziennie rozbudzać ciekawość i rozwijać swój potencjał;

Dbamy o edukację artystyczną, współpracujemy z nauczycielem rytmiki, codziennie śpiewamy i bawimy się z wykorzystaniem muzyki; rozwijamy zdolności plastyczne w toku kreatywnych zajęć plastycznych w myśl zasady: „Małe rączki wiele potrafią!”

Wiemy, jak ważna dla najmłodszych jest codzienna dawka ruchu na świeżym powietrzu, dlatego posiadamy piękny, duży ogród, który jest przestrzenią do swobodnych aktywności ruchowych, jak zorganizowanych zajęć – niezależnie od pory roku;

Zapewniamy całodzienne wyżywienie zgodne z obowiązującymi normami oraz dostosowane do indywidualnych  potrzeb dzieci;